Spring naar inhoud

Nevin Özütok is een herkenbare voorvechtster van de idealen van de partij

"Voor GroenLinks zal een Kamerlidmaatschap van Nevin Özütok een goede aanwinst zijn. Voor vele bewoners in Amsterdam en zeker in Amsterdam Oost, is zij een goede pleitbezorgster en herkenbare voorvechtster van de idealen van de partij. Als actief politica in Amsterdam met jarenlange ervaring, heeft zij de nodige ervaring met het vragen van beleidsmatige aandacht voor belangen van burgers en wel op een wijze waarbij het voor de burgers duidelijk wordt waar GroenLinks voor staat. Als Tweede Kamerlid brengt zij op een aantal specifieke onderwerpen vakinhoudelijke deskundigheid mee. Ik weet dat zij een goede brug kan slaan tussen burgers en politiek."