Spring naar inhoud

Nevin Özütok brengt veel mee naar de nieuwe fractie

"Nevin en ik zijn samen stadsdeelbestuurder geweest van Amsterdam Oost. Het was een spannende, maar ook vruchtbare periode. We hebben veel met bewoners gepraat en hen de ruimte gegeven om zelf met voorstellen te komen en zelf belangrijke onderwerpen op te pakken. We zijn ons steeds meer ondersteunend gaan gedragen. ‘Zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ en bewoners als partner bij de opstelling van de wijkplannen.

In Amsterdam Oost staat het enige buurthuis dat door bewoners zelf wordt beheerd. Nevin heeft zich ingezet voor een netwerk van postzegelparkjes in de Indische Buurt. Bewonersbetrokkenheid, milieu en een gezond en aangenaam leefmilieu komen hier samen. Het is door het voormalig ministerie van VROM benoemd als voorbeeldproject voor Mooi Nederland.

Nevin brengt veel mee naar de nieuwe fractie van GroenLinks in de Tweede kamer. Ze weet wat er in de samenleving speelt, wat mensen vinden en voelen, maar ook hoe ze zich uiten.

Ze heeft op veel terreinen ervaring opgedaan in de lokale politiek: milieu, openbare ruimte, economie, wijkaanpak en sociaal domein.

Kortom een aanwinst voor de Haagse politiek."