Spring naar inhoud

Woensdag 23 november 2016: Eerste campagneactiviteit GroenLinks Haarlem

De eerste campagneactiviteit is in Haarlem georganiseerd door een van de oudste GroenLinks afdelingen, we zitten bij Grand Café Brinkman. Volle zaal en de sfeer zit er goed in aan de Grote Markt. De voorzitter van de afdeling Adrie Zuiderveld geeft de kandidaten gelegenheid om in 3 minuten een pitch te houden. Oei dat is niet veel en dan maar hopen dat er veel vragen komen.

Ik voel me als een inspreker bij een commissievergadering bij het stadsdeel, daar krijgen de bewoners ook standaard 3 minuten spreektijd. Ik introduceer mezelf maar hoop op vragen uit de zaal, dat is namelijk een welkome kans om meer te vertellen over mijn motivatie en achtergrond. Er zijn zorgen om groen, verrechtsing van de samenleving, over Donald Trump en Brexit. Tenslotte hand in eigen boezem, waarom is het afgelopen decennia niet gelukt om mensen aan ons kant te krijgen?

Terechte zorgen, die heb ik ook, maar een ding dat ik heb geleerd is goed te luisteren en niet af te doen als, boos is boos. Als je het gevoel hebt grip op je leven kwijt te zijn, dan is boosheid heel terecht. Als je huur maar blijft stijgen terwijl je inkomen dat niet kan bijhouden, of je leeft van een bijstandsuitkering en met wantrouwen en repressie te maken krijgt. Als je alleen tijdelijke contracten krijgt die niet tot een vaste baan leidt, ziektepremies die aldoor maar blijven stijgen dan wordt je goed boos, dan zoek je een schuldige, dan geef je af op anderen.

Er is veel te doen, belangrijk is een goed veranderprogramma voor een ander samenleving zoals die van GroenLinks, maar net zo belangrijk is de verbinding te maken met mensen.

"laat je hart spreken"