Spring naar inhoud

Debat georganiseerd door Kennisplatform Sociaal Domein, 25 januari 2017 in Haarlem.

Bij het lezen van de aankondiging moest ik er wel een beetje om lachen, maar hier wordt de Participatie van de burger bedoeld. Ja, de burger heeft zin maar niet altijd en niet in alles. Er zijn heel veel vrijwilligers die zeer nuttige werk verrichten voor de wijk en voor de zwakkeren in onze samenleving. Dag in dag uit, leveren mensen burenhulp en organiseren zij activiteiten voor anderen waarmee de directe omgeving leefbaarder wordt. Die bereidheid om iets voor een nader of voor de samenleving te doen is erg groot, maar dat betekent niet dat de overheid alle publieke taken over kan laten aan de burgers. Professionele inzet blijft nodig.

Nevin Özütok
Nevin Özütok

In het debat over de decentralisaties van Zorg, participatie en WMO, waren de aanwezige politici het allen eens over de doelstellingen. Namelijk zorg dichterbij maakt het overzichtelijk en geeft zeggenschap aan de burgers die zorg nodig hebben. Gemeenten kunnen zo maatwerk leveren en vrijwilligers kunnen preventief ingezet worden waardoor dure specialistische zorg bespaard kan worden. Het is juist die gedachten waarmee het kabinet dan ook fors heeft bezuinigd. Zo drastisch dat gemeenten in problemen zijn gekomen.

Hoewel we over de doelstellingen eens zijn, zijn we niet eens over wat er moet gebeuren. Als GroenLinks is het duidelijk meer investeringen, beleidsvrijheid aan gemeenten en een systeem ingericht op basis van vertrouwen!

Ik heb Nevin leren kennen als bewoner, niet als partijgenoot. In onze buurt waren veel problemen en zij kwam als wethouder met de bewoners praten over mogelijke oplossingen. Het was bijzonder om te zien hoe zij iedereen een plek gaf in het gesprek, ondanks de grote verschillen tussen allochtoon en niet allochtoon, rijk en arm, laag- en hoogopgeleid. Iedereen voelde zich erkend. En ze bleek ook een gedegen bestuurder: Nevin bracht met veel draagvlak in praktijk waar wij over hadden gesproken en de oplossingen die de buurt had aangedragen. Later hebben we als partijgenoten erg prettig samengewerkt, heb ik gezien hoeveel zij aan de partij bijdraagt en veel van haar geleerd. 

Nevin is een ervaren bestuurder, een kleurrijke kandidaat en een bijzonder mens. Iemand die we als GroenLinks nodig hebben in de Tweede Kamer. Dus mocht je nog moeten stemmen: zet Nevin zo hoog mogelijk op je lijst!

Een drukke dag, er staan twee bijeenkomsten gepland voor de interne campagne Tweede kamerkandidaten GroenLinks: Meppel en Utrecht. Het liefst ga ik en naar beide, maar het tijdstip van Meppel in combinatie met mijn verplichting als bestuurder om het jaarlijkse vrijwilligersfeest om 17 uur te openen dwingt mij tot een praktische keuze. Maar het is de reistijd naar Utrecht die de doorslag geeft.

Vandaag is het ook Nationale vrijwilligersdag, in stadsdeel Oost waar ik bestuurder ben zetten wij een keer per jaar de vrijwilligers in het zonnetje, instellingen dragen kandidaten aan en 24 vrijwilligers krijgen een ereteken. Dat mag ik op het podium een voor een uitreiken of te wel "opspelden". We beginnen op tijd, mijn rechterhand Azzadine Benazzi houdt de tijd scherp in de gaten, zodat ik tijdig de trein zal halen.

Nevin Özütok
Nevin Özütok

Binnen anderhalf uur zijn 24 vrijwilligers in het zonnetje gezet in een bomvolle zaal met 400 mensen. Vanavond zijn de rollen omgekeerd ambtenaren en medewerkers zijn vrijwilligers van het feest, zij helpen met een drankje en serveren eten. De sfeer is goed, ik vind het jammer dat ik niet langer kan blijven.

In Utrecht zitten we in een zaal van Colour Kitchen. Ik vind het leuk om weer kandidaten van de lijst te zien, er is al een familiair sfeertje tussen ons ontstaan.  Tegen de gezellig warme sfeer in de zaal komt de beperkte tijd om in een minuut mijn verhaal te doen hard aan. Ik overschrijd mijn tijd en gelukkig geeft de vraag over maatschappelijke opvang bed-bad-brood mij wat extra tijd van 40 seconden.

Bed-bad-brood gaat primair om levensbehoefte van mensen, Ik vind dat gemeenten door moeten gaan met bieden van deze "marginale" hulp aan mensen.  Gemeenten hebben de zorgplicht voor hun inwoners, vluchtelingen en ook uitgeprocedeerden zijn inwoners van de gemeenten. Gemeenten kunnen dat niet altijd zelf bekostigen, ik vind dat hiervoor financiering vanuit Den Haag moet komen. Deze problematiek kan Den Haag niet over de gemeenten uitstrooien en inhumaan beleid van gemeenten verwachten. Daarom ben ik blij met burgemeesters die opkomen voor hun inwoners en doorgaan met verstrekken van bed-bad-brood.

Mijn volgende bestemming in de campagne is Amersfoort.

Nevin en ik hebben fijn samengewerkt om zaken voor de stadsdelen Noord en Oost voor elkaar te krijgen. We steunden elkaar in de poel van lokale bestuurders, waarbij ik precies wist wat ik aan Nevin had. Aan een blik had ik bij haar al voldoende en wisten we wat de inbreng zou zijn. Met haar  onderhandelvaardigheden weet ze direct hoe de hazen lopen en zet zich in voor het beste resultaat voor GroenLinks. Met deze aanpak en een prettige sfeer krijgt Nevin veel voor elkaar.

Zaterdagochtend neem ik om 11.15 uur de trein op Amstelstation richting Maastricht, met als eindbestemming Roermond. Ik verheug me op de lange reis, broodje mozzarella, versgeperste sinaasappelsap van de kiosk en kranten gaan mee. De iPad zit in mijn tas, zodat ik op de terugreis snel een verslagje van de bijeenkomst kan maken.

Wij zitten Grand café Pauw aan de Roerkade in hartje Roermond, een gezellig nostalgisch zaaltje dat al in kerstsfeer is gebracht. Max Tollenaar raadslid Roermond host de bijeenkomst, hij heeft het in twee dagen georganiseerd. Het valt me meteen op dat Max zich goed heeft voorbereid op deze bijeenkomst, hij heeft veel kennis over de kandidaten en daardoor wordt het een echt dialoog. Het is heel fijn dat Max ook "ruimhartig" is met de tijd, alle kandidaten krijgen 5 minuten.

Vanzelfsprekend komen de problemen van Roermond aan bod, werkgelegenheid, armoede en bescherming van groen en milieu. Er is wel het gevoel van Randstad versus regio en wel Roermond. Ik woon er niet maar ik ken de regio via mijn jarenlange werk als vakbondsbestuurder, van Maasvlakte Rotterdamse haven tot Delfshaven in Groningen. Ik woon in Amsterdam, maar DNA van Nederland zit in mij.

Dan komt de vraag hoe ga ik dat combineren, verdwijn je niet onder de Haagse Stolp? Nee, ik kan pas goed functioneren als ik gevoed wordt door onze afdelingen, onze raadsleden en bestuurders in het land. Voor mij is het maandag tot en met donderdag Den Haag en vrijdag en zaterdag ben ik te vinden bij een van de afdelingen in het land. Uit de zaal klinkt een uitnodiging om gelijk na mijn benoeming naar Roermond te komen.

Bij deze beloof ik, Roermond staat in mijn agenda voor na 15 maart.

Het voelt als thuiskomen, ik heb jarenlang als vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten in deze regio gewerkt. Voornamelijk in de Rotterdamse haven voor beter werk, inkomen en zeggenschap. Vooral dat laatste wilden de meeste bedrijven niets van weten. Bij de vakbondsleden was er natuurlijk ook het Ajax - Feijenoord gevoel, maar ik in de wandelgangen werd ik snel "meisje uit de randstad" genoemd, "die krijgt het voor elkaar". Ik denk met liefde terug aan die tijd, ik betrap mezelf op enige nostalgie.

Nevin Özütok
Nevin Özütok

In de stad is het gezellig, in de nieuwe markthal waar ik voor het eerst ben, eet ik snel een hapje en ga dan door naar de Arminiuskerk. Wij zitten in de prachtige kerkzaal. Er zijn veel kandidaten van de lijst naar Rotterdam afgereisd. De verhalen zijn niet altijd hetzelfde, het is opvallend dat het meer inhoudelijker wordt. Vanavond is er veel aandacht voor vergroening van Nederland en infrastructuur rondom Rotterdam.

Als ik aan de beurt ben, hoop ik de aandacht vast te kunnen houden voor sociale vraagstukken van onze samenleving. Ik vertel iets over mij achtergrond, mijn werk als bestuurder, ruimte aan burgers en wat mijn toegevoegde waarde in de fractie kan zijn. Op de lijst staan uitstekende kandidaten die duurzaamheid kunnen doen, ik ben breed inzetbaar op sociaal. “Financiën dat zou niet verstandig zijn” zeg ik, "ik sla zo een gat in de begroting". Vrolijk gelach in de zaal.

Het is 23.00 uur als ik de trein naar huis neem.

Werkgroep Milieu van GroenLinks is een van de meest actieve werkgroepen van GroenLinks en dat was te merken. De avond was zeer professioneel georganiseerd. Van de voorzitter Titia van Leeuwen krijgen we tweeënhalve minuut om ons voor te stellen en twee projecten te noemen waar we aan vergroening hebben gewerkt.

Nevin Özütok
Nevin Özütok

Er zijn 11 kandidaten aanwezig, we zitten keurig in een rij. Vera Dalm, moderator van de avond, wil op kleur van onze schoenen de rij opstellen. Dat is meteen de eerste teamopdracht, we herschikken ons naar schoenkleur. Mijn lichtgrijze schoenen zijn het meest lichte van de rij. Dan vraagt Vera aan de zaal wie mag beginnen, donker of licht. Zaal beslist voor licht, ik mag beginnen.

Tweeënhalve minuut is erg kort daarin kan ik nog niet de helft van mijn duurzame en vergroeningsacties opsommen.  Dat is jammer, maar gelukkig heb ik afvalscheiding en zonnepanelen wel genoemd, denk ik dan. Ik luister naar andere kandidaten en ben onder de indruk van Bart Snels als ik hoor dat hij de Klimaatwet heeft geschreven. Het is fantastisch om al deze verhalen aan te horen, ik zie een geweldig team voor de fractie in Den Haag voor me.

Nevin Özütok
Nevin Özütok

In het tweede deel van de avond komen de inhoudelijke vragen. We mogen ieder twee vragen beantwoorden, anders redden we het niet qua tijd en gezien het grote aantal kandidaten. Alles komt aan bod, fiscalisering, investering in groen, motiveren van burgers, Europa en natuurlijk Donald Trump die niet gelooft in het klimaatprobleem.

 

De inspirerende avond eindigt met een gezellige borrel.

De herfst laat zich gelden, er ligt knisperend rijp. Ik ben samen met Rocco Piers, nummer 36 van de kandidatenlijst, gezellig in de trein op weg naar Nijmegen. We bereiden ons voor op een volle dag campagne.

In Nijmegen worden we er terecht op gewezen dat niet iedereen in het land het gekke stadsdelensysteem van Amsterdam heeft meegekregen, dus iets meer informatie daarover. Leerpuntje!

Bij de presentatie van Rocco film ik hem live via Facebook. In het filmen ben ik nog een amateur maar het is erg leuk om te doen, even de ander in het zonnetje zetten. De verlichting in de zaal laat te wensen over voor een perfecte opname, maar ja je kunt niet alles hebben.

Nevin Özütok
Nevin Özütok en Rocco Piers

In de middag zijn we te gast bij een debat gezamenlijk georganiseerd door FemNet en RozeLinks. We zitten bij "Boost" op Ringdijk in Amsterdam Oost. Boost is een buurtinitiatief dat vluchtelingen zo snel mogelijk helpt te integreren. Er zijn taallessen, buurtactiviteiten en er wordt twee keer per week gekookt en gezellig samen gegeten.

Ik ben trots op dit initiatief van Gastvrij Oost, zij hebben de stad laten zien hoe de vluchtelingen in de wijk kunt helpen integreren. Geen beleid op papier maar gelijk aan de slag met partners in de wijk, daar houd ik van. Handen uit de mouwen, een deel van de oplossing te zijn.

De zaal is vol met Amsterdammers en kandidaten die op de lijst staan. Er zijn een stuk of twaalf kandidaten gekomen, de meeste van wat ik tot nu toe gezien heb. Als het om emancipatie, gelijke rechten en opkomen voor vrijheid gaat dan staat GroenLinks vooraan. Ik ben daarom blij dat FemNet samen met RozeLinks de campagnebijeenkomst heeft georganiseerd, want verdedigers van gelijke (mensen)rechten bereiken meer als ze er samen voor staan in het zijn voor wie je bent.

De eerste campagneactiviteit is in Haarlem georganiseerd door een van de oudste GroenLinks afdelingen, we zitten bij Grand Café Brinkman. Volle zaal en de sfeer zit er goed in aan de Grote Markt. De voorzitter van de afdeling Adrie Zuiderveld geeft de kandidaten gelegenheid om in 3 minuten een pitch te houden. Oei dat is niet veel en dan maar hopen dat er veel vragen komen.

Ik voel me als een inspreker bij een commissievergadering bij het stadsdeel, daar krijgen de bewoners ook standaard 3 minuten spreektijd. Ik introduceer mezelf maar hoop op vragen uit de zaal, dat is namelijk een welkome kans om meer te vertellen over mijn motivatie en achtergrond. Er zijn zorgen om groen, verrechtsing van de samenleving, over Donald Trump en Brexit. Tenslotte hand in eigen boezem, waarom is het afgelopen decennia niet gelukt om mensen aan ons kant te krijgen?

Terechte zorgen, die heb ik ook, maar een ding dat ik heb geleerd is goed te luisteren en niet af te doen als, boos is boos. Als je het gevoel hebt grip op je leven kwijt te zijn, dan is boosheid heel terecht. Als je huur maar blijft stijgen terwijl je inkomen dat niet kan bijhouden, of je leeft van een bijstandsuitkering en met wantrouwen en repressie te maken krijgt. Als je alleen tijdelijke contracten krijgt die niet tot een vaste baan leidt, ziektepremies die aldoor maar blijven stijgen dan wordt je goed boos, dan zoek je een schuldige, dan geef je af op anderen.

Er is veel te doen, belangrijk is een goed veranderprogramma voor een ander samenleving zoals die van GroenLinks, maar net zo belangrijk is de verbinding te maken met mensen.

"laat je hart spreken"